W SFERZE EMOCJONALNEGO ODBIORU

Ma w tym sporo racji, ponieważ w tej dziedzinie – budzenia emocji, teatr posiada do dyspozycji bogaty arsenał środków, również pozatekstowych. Zdaniem amerykańskiego estetyka, Stephena Feppera, ukazanie zachowania emocjonalnego, z czym właśnie mamy do czynienia w teatrze i filmie stanowi najbardziej skuteczny i efektywny sposób pobudzenia, stymulowania emocjonalnego odbiorcy. Działanie w sferze emocjonalnego odbioru ma też zawsze wartość treściową. Nawet w teatrze odwołującym się świadomie do intelektu widza mam tu na myśli przede wszystkim teatr Brechta – reguła ta daje się zastosować, jako że nie sposób odseparować procesu myślowego od towarzyszących mu emocji. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!