TREMA PRZED NIEZNANYM

W żargonie aktorskim jest wiele takich określeń jak „podbić, zdobyć publiczność”, „chwycić widza za gardło”, „obronić się” (we francuskim „se defendre”). Tego ostatniego zwrotu często używa Peter Brook. „Będziecie musieli grać o własne życie” – powiedział raz przed przedstawieniem do aktorów. Ta militarna terminologia wskazuje, że publiczność traktowana jest jak wróg, którego należy pokonać. I w końcu nie jest ważne, czy ta wrogość publiczności jest rzeczywista czy urojona (bywa i tak, i tak), jeśli funkcjonuje ona w psychice aktora. Trema przed nieznanym zbiorowiskiem ludzkim jest udziałem nie tylko aktorów – znają ją również mówcy wiecowi, wszyscy, którzy muszą stanąć oko w oko ztłumem. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!