STEROWAĆ EMOCJAMI WIDZA

Niema z Portici, opera Aubera, wystawiona w 1830 roku w Brukseli dała hasło do powstania narodowego. W Warsza­wie władze carskie zakazały jej wystawiania narychmiast po upadku powstania listopadowego, a zakaz ten obowiązywał do roku 1915. W świe­żej pamięci mamy losy Dziadów w Teatrze Narodowym. Reżyser musi nauczyć się sterować emocjami widza, musi mieć świadomość, jak przebiegają one podczas spektaklu, jeśli nie chce zdać się na żywioł. A ten łatwo może zniweczyć jego przesłanie. Dlatego musi – w sensie przenośnym – zasiadać na widowni, musi nauczyć się rozumieć odczucia publiczności, oddychać w rytmie jej oddechu, wyczuwać tętno jej serca, aby móc nimi sterować.  

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!