STARSZYM NALEŻY SIĘ PIERWSZEŃSTWO

Trudno, aby było inaczej: starszym należy się pierwszeństwo. Dziś wszakże można też spojrzeć inaczej: co teatr zawdzięcza filmowi. Nie myślę tu o widowiskach wykorzystujących film jako jeden ze środków wyrazu, jak to na przykład czynił Piscator, czy ostatnio Harold Prince w Evicie. Chodzi mi o wykorzystanie w pracy reżysera teatralnego zdobyczy estetycznych filmu. Są one niemałe. Film bez wątpienia upowszechnił odmienny sposób narracji. Montaż taśmy umożli­wił kondensację opowiadania, zastosowanie skrótu, swobodną zmianę miejsca akcji, wiązanie scen dźwiękiem, który może, na przykład, wyprze­dzać to, co dopiero nastąpi – przyzwyczaił odbiorców do odczytywania znaków wizualnych tam, gdzie teatr XIX-wieczny wymagał opisu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!