ROZMINIĘCIE SIĘ Z WIDZEM

Ale tego potencjalnego odbiorcę, tego adresata ma stale w pamięci, a przynajmniej powinien mieć. Wiele teatralnych porażek wynikało z rozminięcia się z widzem. A jest to porażka, przedsta­wienie bowiem jak pocisk wystrzelony z działa, gdy raz chybi celu nie wróci już do rąk artylerzysty i choćby zawierał w sobie potężny ładunek wybucho­wy, cóż stąd, gdy nie uczyni wyłomu w szeregach nieprzyjaciela. Działo trzeba ładować od nowa. W jaki sposób reżyser, teatr oddziaływują na widza? Wiemy, jakie mają środki do dyspozycji, ale jaki z nich czynią użytek’. Działanie jakiego mechanizmu psychicznego u widza przesądza o sile teatru, filmu, wszelkich sztuk widowiskowych?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!