RELACJA TEATR- FILM

W sumie reżyserzy filmowi znajdują się, zdaniem swych uboższych kolegów z teatru, w sytuacji uprzywilejowanej. Łatwiej zdobywają popu­larność i pieniądze, a władza ich i uprawnienia wydają się nieograniczone. Reżyserzy filmowi zaś często kryją w duszy zawiść wobec reżyserów teatralnych uważając, że w gruncie rzeczy teatr jest sztuką szlachetniejszą, bo pozwala na bliższy kontakt z aktorem, na obcowanie na co dzień z wielką literaturą, bo pozbawiony jest pośpiechu i.powierzchowności. Dlatego zapewne tak wielu filmowców robi teatralne wypady, gdy trafi się im po temu sposobność (Visconti, Bergman, Wajda).  Relacja film-teatr rozpatrywana jest najczęściej w aspekcie zależności – lub jej braku – filmu od teatru. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!