PRZYCZYNY SKREŚLEŃ

Bywa też i tak, że na początku reżyser jest tym, który brom każdego słowa, podczas gdy wykonawcy większych ról domagają się skrótów, aby nie obciążać pamięci. Pod koniec prób reżyser chce skracać, bo lęka się nudy, ale aktorzy stają wówczas okoniem: tekst mają juz opanowany! przyzwyczaili się do niego i nie mają zamiaru zeń rezygnować. Przyczyny skreśleń mogą być różne, najczęściej są to jednak po prostu skróty, podyktowane chęcią nadania przedstawieniu żywszego rytmu, uniknięcia dłużyzn i powtórzeń powodujących znużenie widza. Mało kto odważa się dziś wystawiać niektóre sztuki Szekspira w pełnym brzmieniu. Rzecz jest dyskusyjna i nie podlega niezmiennym regułom. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!