POSZUKIWANIE NIEZNANYCH DOTĄD FORM

Jedynie masowość odbioru telewizji i jej wszechstronność w przekazywaniu programów o bardzo zróżnicowanym charakterze stwarzają reżyserowi nowe możliwości. Zachęcają go do poszukiwania nieznanych dotąd form widowiskowych, bliskich niekiedy happeningowi. Mam na myśli takie programy, jak np. „Turniej miast”. Elementy inscenizacji łączą się tu z organizowanym wydarzeniem, które niesie ze sobą pewną przypadko­wość. Na działanie czynnika przypadku reżyser musi być przygotowany, aby mógł zeń skorzystać, nie może go jednak zaplanować. Wskutek tego widowisko może być reżyserowane jedynie w trakcie swego trwania, co w praktyce reżyserskiej stanowi bez wątpienia całkowite novum.  Dodatkową trudność w pisaniu o reżyserii telewizyjnej stanowi fakt, że organizacja procesu realizacji różni się w zależności od kraju. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!