This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

Spotykana elektronika komputerowa

Elektronika komputerowa jaka jest w nich umieszczana starzeje się równie szybko jak same produkty. Układy scalone produkowane specjalnie pod pewne produkty już w następnej odsłonie są zastępowane nowymi, lepszymi i bardziej wydajnymi. Nowe odkrycia i patenty, tylko przyspieszają rozwój elektroniki.

Potrzeba stosowania elektroniki komputerowej

Gdyby nie elektronika komputerowa, nie byłoby to możliwe. Idąc dalej tym tropem, możemy zaprogramować naszą pralkę na włączenie się o odpowiedniej porze, lub włączyć kuchenkę elektryczną, aby obiad był już ciepły zanim wejdziemy do domu. Można w ten sposób zaprogramować

Jak bezpiecznie użytkować Internet

Aktywni użytkownicy Internetu, w miarę, jak zdobywają w tej dziedzinie nowe doświadczenia, powinni być coraz bardziej nieufni w stosunku do nieznanych stron czy połączeń, nie podawać od razu swoich danych, nie wpisywać wszędzie hasła. Może okazać się bowiem w pewnym

MIĘDZY REŻYSEREM A AKTOREM

Kiedy staje wobec zespołu jest już adwokatem pisarza, obrońcą jego tekstu przed sądem aktorów. Nieu­czciwy to adwokat, który przychodzi na rozprawę nieprzygotowany, bez gruntownej znajomości argumentów swego klienta, ufny jedynie we własny talent krasomówczy. Nie ma – nie może być –

SZTUKA DOCZYTANIA

Rzecz wszakże ciekawa, że „sztuki doczytania” (z niemiecka „Buchdrama „Usedrama”) rzadko bywały czytane, za to często wystawiane. Dalej, że wśród tych, którzy najgłośniej gardłowali przeciw teatrowi brak wybitnych dramaturgów. Alfred de Musset, na którego często powoływali się zwolennicy „teatru w

UTWORY POCHODNE

Co najmniej połowa twórczości dramaty­cznej, od antyku po dzień dzisiejszy, to utwory pochodne, zapożyczone u innych, dawniejszych autorów – stwierdza Tadeusz Kowzan w konkluzji sumarycznego przeglądu zapożyczeń tematycznych w dramacie. Najwięksi twórcy bez wahania i bez skrupułów przerabiali swych poprzedników,

WIERNOŚĆ ABSOLUTNA

Wierność absolutna jest mrzonką, nic takiego nie istnieje. Nawet literaturoznawca, który stara się odczytać dzieło poprzez jego uwarunko­wania historyczne nie może wyrzec się myślenia kategoriami swego czasu. Cóż mówić o przeciętnym czytelniku lub widzu, któremu nie tylko brak odpowiedniego zaplecza

SPÓR O KLASYKĘ

„Nie ma ani klasyków, ani pisarzy współczesnych. Szukanie w utworze tego, co jest w nim ponadczasowe, równa się obniżaniu jego rangi. Liczy się przede wszystkim jego związek z naszym czasem” (Leopold Jessner. 1928). A czyż inaczej jest z konserwacją zabytków architektury?

RODEM ZE STANISŁAWOWSKIEGO

Druga, rodem ze Stanisławskiego (wywodząca się również z tradycji francuskiej) pisarzom. Jej zagorzałym obrońcą był Louis Jouvet: „Każde arcydzieło bierze początek w tekście dramatycznym. Sztuka reżyserii to sztuka zrozu­mienia utworu, stworzenia sobie wizji spektaklu i pokierowania mm. Ta sztuka nie

NIEUCHRONNY RODZAJ UWSPÓŁCZEŚNIENIA

Ten rodzaj uwspółcześnienia jest zresztą nieuchronny; dyskusje rodzą się wtedy, gdy reżyser przeprowadza je w sposób nachalny, eksponując przede wszystkim siebie, własną inwen­cję i pomysłowość. Nawet Alexis Minotis, obrońca tradycjonalizmu w tea­trze greckim, nie odważa się na wystawianie antycznych tragedii