NIEUCHRONNY RODZAJ UWSPÓŁCZEŚNIENIA

Ten rodzaj uwspółcześnienia jest zresztą nieuchronny; dyskusje rodzą się wtedy, gdy reżyser przeprowadza je w sposób nachalny, eksponując przede wszystkim siebie, własną inwen­cję i pomysłowość. Nawet Alexis Minotis, obrońca tradycjonalizmu w tea­trze greckim, nie odważa się na wystawianie antycznych tragedii w ma­skach, na koturnach i w świetle dnia. On także korzysta z elektronicznych urządzeń nagłaśniających, reflektorów halogenowych, dekoracji ze sztucz­nych tworzyw. Persów Ajschylosa w maskach i na koturnach wystawił w 1961 roku Jean Prat w telewizji francuskiej: czyż w tym wypadku można mówić o „rekonstrukcji”, skoro środkami przekazu są kamery i ekran telewizyjny? 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!