NARRACJA POPRZEZ NASTĘPSTWO OBRAZÓW

Widz sam dodaje braku­jące ogniwo i widzi tylko to, co sugeruje mu montaż” (Kuleszów).Mimo że dalszy rozwój, zwłaszcza wskutek wprowadzenia dźwięku, nie oddalił, a raczej przybliżył film do teatru i przywrócił znaczenie takim umiejętnościom reżyserskim, jak poprowadzenie aktorskie sceny lub dialo­gu, to jednak obraz pozostał w filmie elementem dominującym dzięki możliwościom, jakie daje kamera, a myślenie obrazami podstawową umie­jętnością reżysera filmowego. Narracja poprzez następstwo obrazów – właśnie montaż, aczkolwiek nie jest już traktowany tak arbitralnie, jak w czasach Kuleszowa i innych twórców radzieckiej awangardy filmowej początku lat dwudziestych, stano­wi nadal domenę filmu, jego specyficzny język, decydujący o dramaturgii i dynamice w większym nieraz stopniu niż słowo.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!