METODA STOSOWANA PRZEZ STANISŁAWSKIEGO

Metoda ćwiczeń była szeroko stosowana przez Stanisławskiego. Służyły one, najogólniej biorąc, dwu celom: lepszemu wniknięciu w postać w „okoliczności założone” i rozładowaniu stresu aktorskiego w początko­wym okresie pracy poprzez wprowadzenie sytuacji na poły zabawowej.W gruncie rzeczy nie ma tak wielkiej różnicy między tym, co wedle opisu Gorczakowa proponował Stanisławski w czasie prób Gorącego serca, a tym, co robił Brook próbując, na przykład. Sen nocy letniej.Stanisławski pracując w odmiennych warunkach przywiązywał większą wagę do teatralnego sztafażu: rekwizytów, kostiumów, elementów dekora­cji, ale czyż nie korzystał w tym z obserwacji zabaw dziecięcych? Dziecko również chętnie przebiera się, a to, że czapka ze złożonej gazety zastępuje hełm, kawałek kija miecz, że piaskownica staje się zamkiem, jest w istocie bardzo teatralnym połączeniem fantazji z realnością i wykorzystaniem dostępnych elementów do stworzenia fikcji. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!