KONIECZNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN W TEKŚCIE

Nieraz wszak staje przed koniecznością dokonania zmian w tekście literackim lub poprawienia lichego przekładu. I tak oto już jesteśmy w gąszczu, chociaż do serca dżungli jeszcze daleko. A przecież nie wspomnieliśmy dotąd o tym, co najważniejsze: o znajomości świata, w którym przychodzi reżyserowi żyć i tworzyć, o świadomości procesów społecznych, politycznych, moralnych zachodzących w tym świecie. Każda szkoła dokonuje własnej selekcji przedmiotów, które uważa za nieodzowne dla procesu kształcenia przyszłych reżyserów. Określamy je zazwyczaj mianem „teorii”. Co do meritum panuje dziś jednak zgodność opinii: reżyser wykształcony wszechstronnie w zakresie wiedzy humanisty­cznej jest lepszy od tego, który tej wiedzy nie posiada. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!