JĘZYK W PRACY REŻYSERSKIEJ

W tym sensie język filmu bliższy jest językowi znaków stosowanemu w teatrach Wschodu. Współczesny reżyser teatralny, mniej lub więcej świadomie, posługuje się tym językiem w swojej pracy. A jednak jest coś z prawdy w twierdzeniu, że reżyser filmowy tworzy świat, gdy reżyser teatralny – przedstawienie. Oczywiście, reżyser miary Felliniego, Bergmana czy Bunuela. Jest on kreatorem w całym tego słowa znaczeniu. Stąd dziwne może się wydawać, że teoria „kina autorskiego” jest stosunkowo świeżej daty. Powstała po drugiej wojnie w kręgu redakcji „Cahiers du Cinema”, a jednym z jej twórców był Franęois Truffaut. A przecież już wcześniej działali tacy twórcy jak Eisenstein, Chaplin, czy Rene Clair, którzy w każdym sensie zasługują na miano autorów swych filmów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!