JAK DŁUGO POWINNA TRWAĆ PRÓBA?

Stanisławski, zwłaszcza we wcześniejszym okresie tworzenia swego systemu, przywiązywał do pracy analityczne j przy stole niepomierną wagę. Toteż w latach zachłyśnięcia się jego metodą, bez gruntownego jej zrozu­mienia, w tych teatrach, które mogły sobie na to pozwolić, próby stolikowe zaczęły przeciągać się w nieskończoność, trwały tygodniami, a nawet miesiącami. Aktorzy zmuszani byli nieraz do pisemnych wypracowań na tematy związane z rolą, opracowywania życiorysu kreowanej przez siebie postaci itp. Tymczasem rację ma chyba Copeau, który powiada: „Praca ta [mowa o próbach przy stole – Z.H.] powinna trwać tak długo, jak długo reżyser zdolny jest ją ożywiać, a aktorzy znosić”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!