FAKT JEST FAKTEM

Fakt jest faktem, a o faktach gentlemani nie dyskutują. Chcąc więc zerwać z szablonem, ze sztampą obsadową reżyser musi przekonać widow­nię o zasadności swoich intencji, przedstawić swoje racje, aby nawiązał się dialog. A na tym dialogu (poza skrajnymi wypadkami zamierzonej wobec publiczności prowokacji) reżyserowi zależy. Jeśli chcę kogoś o czymś przekonać, muszę wpierw doprowadzić do tego, aby podjął ze mną rozmowę. Nawet gdyby mój rozmówca miał w rezultacie pozostać przy swoim zdaniu. Odnosi się to do całokształtu pracy reżyserskiej, ale rozwią­zania obsadowe grają w tym dialogu rolę pierwszorzędną. Nie może byc inaczej, skoro właśnie aktor jest głównym przekaźnikiem myśli reżysera. Jest kamieniem rzeźbiarza, dźwiękiem muzyka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!