ELEMENT PRZEŻYCIA

Odbiór dzieła sztuki to dla Deweya doświadczenie, a „w każdym doświadczeniu istnieje element przeżycia”. Treści intelektualne docierają poprzez egzemplifikację, która wywołując reakcję emocjonalną staje się stałym dorobkiem .człowieka, wchodzi do zasobu jego przeżyć. „Nie sposób wyraźnie oddzielić doświadczenia estetycznego od doświadczenia intelektualnego, bowiem to drugie musi mieć piętno estetyczne, aby stać się całkowite”. Dewey daje przykład, co rozumie przez doświadczenie: „Spotyka się dwóch ludzi, jeden ubiega się o jakieś stanowisko, a od drugiego zależy ostateczna decyzja. Rozmowa ich może przebiegać całkiem mechanicznie i składać się ze stereotypowych pytań i odpowiedzi, które tylko formalnie załatwiają sprawę

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!