CZY REŻYSERII MOŻNA NAUCZYĆ ?

Pytanie to nie jest obce również i tym, którzy reżyserii uczą. Dotyczy ono bowiem samej istoty zawodu reżyserskiego. Można kogoś nauczyć tabliczki mnożenia, anatomii człowieka, chodzenia po linie. Stopień opano­wania tych umiejętności jest sprawdzalny, można też założyć, że jest on pochodną procesu dydaktycznego. Czy można kogoś nauczyć śpiewu lub rysunku? Tu już odpowiedź jest trudniejsza, ponieważ wynik zależy w większym stopniu od uzdolnień ucznia niż od systemu nauczania i kwalifi­kacji wykładowcy, a wreszcie i sprawdzian umiejętności nie jest taki prosty. Meneghini-Callas i Janis Joplin – o obu można powiedzieć, że umiały śpiewać, niewiele jednak z tego wynika, ponieważ ich umiejętności były całkowicie różne. Podobnie z rysunkiem.


Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!