CZĘŚĆ KONIECZNEJ WIEDZY

Znajomość stylów, historii kostiumu, me­bla, przedmiotów codziennego użytku stanowi część koniecznej wiedzy reżyserskiej. Wszystko, co poza tym jest sprawą indywidualną: talentu, smaku, inwencji, wyobraźni plastycznej, wreszcie – last not least – doboru właściwego współpracownika. Reżyser, który sam nie jest scenografem (a wielu jest takich, którzy mają przygotowanie plastyczne i tą drogą dochodzą do teatru: Brook, Wajda, Swinarski, Szajna, Kantor) powinien mieć przynajmniej rozezna­nie, czego po kim może się spodziewać. Bywają udane tandemy reżyser- sko-scenograficzne (Louis Jouvet – Christian Berard), utrzymujące się przez wiele lat, podobnie jak w filmie spotyka się tandemy reżysersko-ope- ratorskie (Ingmar Bergman – Sven Nykvist) lub reżysera ze scenarzystą (Louis Bunuel – Jean Claude Carriere). 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!