CO SKŁADA SIĘ NA TALENT REŻYSERSKI

Co składa się na talent reżyserski? Szczęśliwy zestaw cech osobowych. Zacznijmy od cech charakterologicznych, obojętnych w pracy innych twórców. Artysta malarz, pisarz, kompozytor tworzy sam, działalność reżysera, w większym nawet stopniu, niż na przykład dyrygenta, polega na porozumiewaniu się z innymi, na kierowaniu zespołami ludzkimi i realizo­waniu własnych zamierzeń poprzez innych. Nawet pewne cechy fizyczne mogą tu być nieobojętne. Aczkolwiek reżyser nie musi być aktorem, to jednak powinien posiadać sprawny aparat mowy, bo będzie go potrzebował w pracy, w komunikowaniu się z aktorami, przeszkadzać mu będą poważ­niejsze wady wzroku czy słuchu, nie wspominając już o tym, że praca reżysera jest wyczerpująca i wymaga kondycji fizycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!