BARDZO CHARAKTERYSTYCZNY PRZYKŁAD

Bardzo charakterystycznym przykła­dem mogą być IkowieBrooka, przedstawienia bliskie teoriom Brechtow- skim. Wiadomo, że inspiracją była książkaTumbulla, która nie jest dziełem fikcji literackiej, a reportażem naukowym. Można zatem zadać pytanie, jaka jest różnica w oddziaływaniu książki i przedstawienia, jaki cel przy­świeca teatrowi, który na podstawie tej właśnie książki konstruuje przed­stawienie. Zasięg społeczny teatru (mam na myśli porównanie liczby czytelników z liczbą widzów) jest węższy, a w najlepszym razie podobny. Natomiast siła oddziaływania teatru jest większa właśnie dzięki temu, że budzi on silniejsze emocje.  Wiedząo tym dobrze cenzorzy, zawsze czujniej­si wobec słowa mówionego niż słowa pisanego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Mam na imię Zofia i jestem twórcą bloga, który właśnie czytasz. Większość wpisów jest nasiąknięta tematem techniki, ponieważ jest to najbliższe mojemu sercu. Bardzo serdecznie zapraszam do lektury!