Hologramy Kolekcjonerskie ELS Do Legitymacji Studenckiej Gdańsk | Multimedia

Tag Archives: Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej Gdańsk

PRZYCZYNY SKREŚLEŃ

Bywa też i tak, że na początku reżyser jest tym, który brom każdego słowa, podczas gdy wykonawcy większych ról domagają się skrótów, aby nie obciążać pamięci. Pod koniec prób reżyser chce skracać, bo lęka się nudy, ale aktorzy stają wówczas